Capsagamma 53 mg/100 g krém – Capsagamma 53 mg/100 g krém crm. 1 x 40 g

6.53 

Obsah Capsagamma: crm (tuba Al) 1×40 g Charakteristika Capsagamma: Krém je rastlinný liek na zmiernenie bolesti svalov ako je bolesť v krížovej oblasti chrbta. Dávkovanie Capsagamma: Dospelí: Krém sa nanáša 2 – 4x denne priamo na postihnuté miesto tak, aby nedošlo ku kontaktu so sliznicami, ranami alebo ekzémom. Liek sa má používať do dosiahnutia úľavy od bolesti, ak je to potrebné až po dobu 3 týždňov. Po 3 týždňoch používania je potrebné prerušiť aplikáciu krému najmenej na 2 týždne. Spôsob použitia Capsagamma: Tenká vrstva krému sa nanesie na postihnuté miesto. Po aplikácii sa krém nechá dostatočne dobu vstrebať do kože. Po použití alebo zaobchádzaní s krémom sa majú ruky umyť s mydlom a vodou. Upozornenie Capsagamma: Liečivo spôsobuje zvýšenie prekrvenia, ktoré je sprevádzané sčervenením kože a pocitmi tepla. Táto reakcia je bežným farmakologickým účinkom lieku. Liek sa nemá aplikovať v blízkosti očí alebo slizníc. Krém sa nesmie aplikovať na poškodenú kožu, rany a ekzém. Neodporúča sa škrabať miesto aplikácie, aby nedošlo k poškodeniu kože. Liečba sa má prerušiť, ak je tepelný účinok vnímaný ako veľmi intenzívny. V takomto prípade sa má prebytok naneseného krému odstrániť. Počas liečby krémom je potrebné sa vyhnúť aplikácii prídavných zdrojov tepla (napr. solárnej alebo infračervenej lampy, ohrievacej podušky alebo teplej vody). Krém sa nemá používať v rovnakom čase na tom istom mieste aplikácie ako iné lieky na lokálne použitie (odporúčaný odstup aspoň 12 hodín). Krém sa môže používať počas gravidity a dojčenia len po dôkladnom posúdení pomeru prínosu a rizík. Použitie u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti. Použiteľnosť lieku po prvom otvorení tuby (40 g) je maximálne 3 mesiace.
Viac info

Výrobca: C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG

Pozrite si tiež: