Isochol 400 mg 30 tbl

6.10 

Obsah Isochol: 30 tbl Charakteristika Isochol: Terapeutické použitie: Spazmy v oblasti žlčníka, žlčových ciest a Oddiho zvierača (biliárne koliky, dyskinézy žlčových ciest), na uľahčenie odchodu reziduálnych konkrementov zo žlčových ciest po endoskopickej papilotómii alebo po operáciách na žlčových cestách, na urýchlenie normalizácie pooperačnej hyperbilirubinémie, na odstránenie spazmov v oblasti Vaterskej papily po mechanickej iritácii (kanylácia pri ERCP, biopsii, intraoperačná sondáž), chronická cholecystitída, cholelitiáza, dyspeptické ťažkosti pri chronických hepatopatiách, biliárna dyspepsia, syndróm cholestázy, postcholecystektomický syndróm, chronická obstipácia, niektoré formy migrény (pri súčasnej cholecystolitiáze). Diagnostické použitie: Pri ERCP na uľahčenie kanylácie Vaterskej papily (nemôže však nahradiť nedokonalú endoskopickú techniku sondáže), na odlíšenie funkčných spazmov od organických stenóz Vaterskej papily (pri organickej stenóze sa ťažkosti zhoršia vplyvom zvýšenej cholerézy proti prekážke, ktorú hymekromón neuvoľní). Zloženie Isochol: Hymecromonum (hymekromón) 400 mg v 1 obalenej tablete. Pomocné látky so známym účinkom: laktóza, sacharóza Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, sodná soľ karboxymetylškrobu, mastenec, kalciumstearát vápenatý, sacharóza, sodná soľ karmelózy, oxid titaničitý (E 171), zmes bieleho a karnaubského vosku Dávkovanie Isochol: Zvyčajná dávka pre dospelých a mladistvých je pre všetky indikácie 3 razy denne 1 obalená tableta. Pri hnačke dávku znížiť. Obalené tablety sa užívajú dlhodobo počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov alebo iba krátkodobo v období ťažkostí. Tiež sa môže užiť 1 obalená tableta preventívne pred očakávanou väčšou digestívnou záťažou. Obalené tablety sa užívajú pred jedlom, prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté s malým množstvom tekutiny. Isochol obsahuje sacharózu a laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou fruktózy a galaktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitom sacharózy, laktázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek. Nežiadúce účinky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky hymekromónu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)> Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA Frekvencia Nežiaduci účinok Poruchy nervového systému zriedkavé bolesť hlavy Poruchy gastrointestinálneho traktu neznáme hnačka* Poruchy kože a podkožného tkaniva zriedkavé exantém Mierny laxatívny efekt zvyčajne neprekáža liečbe. Zvýraznenie ťažkostí (tlak až bolesť v pravom podrebrí) signalizuje možnosť organickej prekážky v žlčových cestách (stenóza Vaterskej papily), liek je potom nutné vysadiť. Predávkovanie: Hymekromón nie je toxický, pri požití väčších dávok sa objavia hnačky. Terapia je symptomatická, výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia, prípadne korekcia vodného a elektrolytového hospodárenia (vznik acidózy, straty kália).
Viac info

Výrobca: Zentiva

Pozrite si tiež: