Lactecon sol por 133,4 mg (fľ.HDPE) 1×200 ml

5.79 

Liek obsahuje laxatívum (preháňadlo), ktoré sa nazýva laktulóza. Viazaním vody do hrubého čreva zmäkčuje stolicu a uľahčuje vyprázdňovanie. Nevstrebáva sa do tela. Liek sa používa: na liečbu zápchy (nepravidelná, tvrdá a suchá stolica) na liečbu hepatálnej encefalopatie (ochorenie pečene spôsobujúce zmätenosť, tras, znížený stupeň vedomia, vrátane kómy). Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy 5 ml laktulózového perorálneho roztoku obsahuje 3,335 g laktulózy. Dávkovanie má byť prispôsobené individuálnej potrebe pacienta. Zápcha Liek môže byť podaný ako jednorazová denná dávka alebo v 2 rozdelených dávkach. Po niekoľkých dňoch sa má začiatočná dávka upraviť na udržiavaciu dávku na základe klinickej odpovede. Účinok liečby sa môže objaviť až po niekoľkých (2-3) dňoch užívania lieku. Dospelí a deti staršie ako 15 rokov (vrátane)  Začiatočná denná dávka: 15-45 ml Udržiavacia denná dávka: 15-30 ml Deti vo veku 7-14 rokov Začiatočná denná dávka: 15 ml Udržiavacia denná dávka: 10-15 ml Deti vo veku 1-6 rokov Začiatočná denná dávka: 5-10 ml Udržiavacia denná dávka: 5-10 ml Dojčatá do 1 roka Začiatočná denná dávka: 2,5-5 ml Udržiavacia denná dávka: do 5 ml Hepatálna encefalopatia Dospelí Začiatočná dávka: 30-45 ml 3-4x denne. Dávka sa má neskôr upraviť na udržiavaciu dávku na vyvolanie 2-3 mäkkých stolíc denne. Trvanie liečby: Dlhodobé používanie lieku sa neodporúča, okrem prípadu, že sa liek používa pod lekárskym dohľadom. Ak sa do niekoľkých dní nebude pacient cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára. Spôsob použitia Perorálny roztok laktulózy môže byť podávaný riedený alebo neriedený, je potrebné použiť pribalenú odmerku. Jednotlivá dávka laktulózy sa má prehltnúť naraz a nemá sa dlhší čas držať v ústach. V prípade dávkovania 1x denne sa má podávať dávka každý deň v rovnakom čase, napríklad počas raňajok. Liek sa podáva nezávisle od jedla. Upozornenie Liek sa u detí má podávať vo výnimočných prípadoch a pod lekárskym dohľadom. Bezpečnosť a účinnosť u detí s hepatálnou encefalopatiou nebola stanovená. Dávky, používané na liečbu hepatálnej encefalopatie je potrebné vziať do úvahy pri liečbe diabetikov. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetického lieku. Liek môže narušiť normálny vyprázdňovací reflex. Počas liečby sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín. Liek obsahuje laktózu, galaktózu a malé množstvo fruktózy. Neuchovávať v chladničke. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkylaktulóza
Viac info

Výrobca: Abbott

Pozrite si tiež: