SPIRITUS 96%/ETHANOLUM 96%(V/V)Ph.Eur.-GALVEX

Vypredané !!!

ETHANOLUM 96%  (96 per centum) Definícia podľa Slovenského liekopisu: Etanol musí obsahovať najmenej 95,1 % (V/V) (92,6 % m/m) a najviac 96,9 % (V/V) (95,2 % m/m) C2H6O pri teplote 20 °C a vodu. Číra bezfarebná, prchavá, horľavá kvapalina, hygroskopická, miešateľná s vodou a s dichlórmetánom. Horí modrým nedymiacim plameňom.   Vrie asi pri 78 °C.
Viac info

Výrobca: GALVEX spol. s.r.o.

Pozrite si tiež: