Dr.Max Lady MAX ovulation test 7 ks

6.99 

Účel použitia: Diagnostický prostriedok in vitro určený na samotestovanie. Slúži na kvalitatívne stanovenie LH v moči na predpoveď termínu ovulácie. Skúmaný materiál: čerstvý ľudský moč, neupravený. Zhrnutie: Ovuláciou sa rozumie uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Vajíčko po uvoľnení cestuje vajcovodom a počas tejto cesty môže byť oplodnené spermiou. Vajíčko môže byť oplodnené v intervale do 24 hodín po ovulácii. Tesne pred ovuláciou telo vylučuje veľké množstvo luteinizačného hormónu (LH). Táto situácia sa nazýva „LH vlnou“ a obvykle k nej dochádza uprostred menštruačného cyklu. LH vlna spúšťa uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Lady MAX ovulation test je komplexný systém, ktorý pomáha predpovedať termín ovulácie a obdobie najvyššej plodnosti. K otehotneniu dochádza najčastejšie práve v tomto období zvýšenej plodnosti. Lady MAX ovulation test deteguje LH vlnu v moči, ktorá signalizuje, že k ovulácii dôjde počas 24–36 hodín. Princíp: Lady MAX ovulation test je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie LH v moči.Membrána je pokrytá anti-beta LH vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti (T) a protilátkou v kontrolnejoblasti (C). Počas testovania vzorky reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatografi cky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžokv testovacej oblasti (T) a intenzita ružového sfarbenia je rovnaká alebo vyššia ako v kontrolnej línii (C). Pri negatívnom výsledku je intenzita ružového zafarbenia v testovacej oblasti (T) slabšia ako v kontrolnejoblasti (C). Taký výsledok testu znamená, že hladina LH v moči je normálna. Bez ohľadu na prítomnosťalebo neprítomnosť LH zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reagujes imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúžitak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Príprava vzorky: Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobratá do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Odporúča sa odoberať moč každý deň v rovnakom čase počas celého cyklu. Vzorku neodoberajte ráno, pretože LH je syntetizovaný v tele obvykle skoro ráno a hladina LH sa neskôr počas dňa líši. Ideálny čas na odber vzorky moču je medzi 10.–20. hodinou. Obmedzte príjem tekutín zhruba 2 hodiny pred odberom vzorky moču, pretože vzorka moču by kvôli prílišnému nariedeniu mohla znemožňovať stanovenie LH vlny. Testovanie by malo prebehnúť ihneď po odbere vzorky moču. Nenechávajte vzorku moču dlhšie pri izbovej teplote. Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia. Kedy začať testovať: Na určenie dňa začiatku testovania je potrebné najprv určiť dĺžku vášho menštruačného cyklu. Dĺžka vášho menštruačného cyklu je daná počtom dní od prvého dňa krvácania do posledného dňa pred začiatkom ďalšieho krvácania. Určte obvyklú dĺžku menštruačného cyklu za niekoľko posledných mesiacov. Potom podľa tabuľky určte, ktorý deň by ste mali začať s testovaním. Poznámka: Ak si nie ste istá dĺžkou vášho cyklu, mali by ste začať s testovaním 11 dní po prvom dni krvácania, pretože priemerná dĺžka cyklu predstavuje 28 dní. Urobte každý deň 1 test počas minimálne 5 dní alebo kým nedetegujete „LH vlnu“. Dĺžka cyklu (v dňoch): 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Štart testovania (deň cyklu): 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU: „LH vlna – blížiaca sa ovulácia“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C). Prúžok v testovacej oblasti (T) je rovnaký alebo tmavší ako prúžok v kontrolnej oblasti (C). K ovulácii pravdepodobne dôjde počas 24–48 hodín. Ak chcete otehotnieť, najvhodnejšie je mať pohlavný styk o 24, ale najneskôr do 48 hodín. „LH hladina nezvýšená“: Objaví sa iba jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C) alebo má prúžok v testovacej oblasti (T) slabšiu intenzitu než v kontrolnej oblasti (C). Znamená to, že nebola detegovaná zvýšená hladina LH a mali by ste pokračovať v testovaní nasledujúci deň. „Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok. Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšie príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novým prúžkom. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom. OTÁZKY A ODPOVEDE: Môžem použiť ovulačný test na zabránenie počatia? Nie, test nie je možné používať ako antikoncepciu. Majú alkohol alebo užívané lieky vplyv na výsledok testu? Nie, ale mali by ste konzultovať s lekárom, ak užívate hormonálne lieky. Aj rezíduá antikoncepčných prípravkov, dojčenie alebo tehotenstvo ovplyvňujú výsledky testu. Prečo nesmiem robiť test s prvými ranným močom? Skúšku nemôžete robiť s prvým ranným močom, pretože je najviac koncentrovaný a jeho testovanie tak môže dať falošne pozitívny výsledok. Akýkoľvek iný čas je vhodnejší. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame odoberať vzorku zakaždým v rovnakom čase počas dňa medzi 10.–20. hodinou. Má na výsledok testu vplyv množstvo vypitých nápojov? Vysoký príjem tekutín spôsobí nariedenie moču. Odporúčame obmedziť príjem tekutín 2 hodiny pred testovaním. Ak odčítam pozitívny výsledok, kedy je vhodne mať pohlavný styk? Ak odčítate pozitívny výsledok, znamená to, že k ovulácii dôjde pravdepodobne o 24–48 hodín. To je najplodnejšie obdobie, a preto odporúčame mať pohlavný styk najskôr o 24 hodín a najneskôr do 48 hodín. Mala som pozitívny výsledok a nechránený pohlavný styk v uvedenom období, ale neotehotnela som. Prečo? Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť otehotnieť. Je bežné, že zdravé páry dosiahnu otehotnenie až za niekoľko mesiacov. Ak ste neotehotneli prvý mesiac, pokračujte, prosím, s používaním testu aj naďalej. Ak neotehotniete za 3 – 4 mesiace, odporúčame vám a vášmu partnerovi konzultovať celú vec s vaším lekárom.
Viac info

Výrobca: Dr.Max

Pozrite si tiež: